Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci stránek www.hanka-lacinova.cz 

a dalších stránek provozovaných Správcem osobních údajů (viz níže). Děkuji Vám za návštěvu.

Ráda bych Vás ujistila, že jakékoli osobní údaje, které mi během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u mě v naprostém bezpečí a jsou zpracovávány především za účelem plnění mých povinností směrem k Vám a k tomu, abych Vám vždy mohla nabídnout jen ty nejkvalitnější služby.

Ať už jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsem Hana Lacinová, fyzická osoba, IČO 74640372, se sídlem ve Velečíně – Ostrovci, vedena v živnostenském rejstříku Městského úřadu Kralovice, živnostenský odbor, sp. značka OŽÚ/2861/2011. Živnostenský list mi byl vydán dne 1.9.2007 živnostenským odborem Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, pod č.j. ŽO/U5330/2007/JKO.

Provozuji webové stránky www.hanka-lacinova.cz a www.cviceninapater.com. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 606 792 432 nebo na e-mailu hancesty@seznam.cz.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu, rok narození, číslo občanského průkazu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání eBooku, k zajištění ubytování a stravování na kurzech, zaslání kompletních organizačních pokynů, k rychlé informaci při náhlé změně)

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketingové účely

Pro marketing eviduji jen nezbytně nutné minimální údaje: vaše jméno a e-mail, na který Vám zdarma zasílám své články, informační materiály (e-booky), rady a tipy k tématu zdraví a informace o projektech a akcích, které pořádám.

Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů, nabídek (souhrnně je nazývám obchodní sdělení).

V přihlašovacím formuláři udělujete svůj souhlas se zasíláním především kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Toto opatření slouží k tomu, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

Odvolat souhlas můžete jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého mého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já Vás odhlásím ze všech dalších e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

 • obchodní účely

Až poté, co se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji další kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře nebo mi sdělujete přímo na akci: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu, rok narození, číslo občanského průkazu. Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, služeb spojených s pořádanou akcí, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje (jako zákazníka) budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a uchovám je dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace – tu pořizuji jako dokumentaci proběhlých akcí a také pro propagaci dalších

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Doba, po kterou si údaje ponechávám:

 • údaje po zaslání eBooku zdarma 3 roky
 • údaje po přihlášení do kurzu 5 let 
 • zasílání novinek 5 let 
 • dlouhodobý klient 10 let
 • dotaz, připomínka, nápad 1 rok
 • objednávka materiálů ke cvičení - absolventi 5 let

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní.

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

účetní firma

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu hancesty@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 2-10 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 10 pracovních dnů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 pracovních dnů.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém mém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete níže:

Děkuji Vám za návštěvu mých stránek, těší mě každá Vaše návštěva. Ochranu Vašich soukromých údajů neberu na lehkou váhu, záleží mi na tom, abyste se na mých stránkách cítili dobře a v bezpečí. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, na kterou při mých obchodních procesech beru zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány v průběhu Vaší návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání Vám já, Hana Lacinová, podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané.

Snažím se o správnost a aktuálnost zaznamenaných informací. Pokud byste i přesto zaznamenali chybné údaje, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email hancesty@seznam.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají příslušné webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, stažení eBooků, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Já, Hana Lacinová, přijímám taková technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření, která používám, se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Já, Hana Lacinová, používám Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Já, Hana Lacinová, používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:

Já, Hana Lacinová, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:

Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Hany Lacinové, Ostrovec 30, Velečín 331 65, IČ 74640372, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatelky pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.